Archives

now browsing by author

 

Ghiduri 2015 – publicate de ANAF

ANAF a publicat doua ghiduri privind actele justificative necesare eliberării diverselor categorii de documente/emiterii autorizaţiilor solicitate de contribuabili PERSOANE JURIDICE si PERSOANE FIZICE..

 2015 – GHID PRIVIND ACTELE JUSTIFICATIVE necesare eliberării diverselor categorii de documente/emiterii autorizaţiilor solicitate de contribuabili PERSOANE FIZICE
GHID PRIVIND ACTELE JUSTIFICATIVE necesare eliberării diverselor categorii de documente/emiterii autorizaţiilor solicitate de contribuabili PERSOANE FIZICE
 https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/GHID_acte_justificative_2015_PF.pdf
 2015 – GHID PRIVIND ACTELE JUSTIFICATIVE necesare eliberării diverselor categorii de documente/emiterii autorizaţiilor solicitate de contribuabili PERSOANE JURIDICE
GHID PRIVIND ACTELE JUSTIFICATIVE necesare eliberării diverselor categorii de documente/emiterii autorizaţiilor solicitate de contribuabili PERSOANE JURIDICE
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/GHID_acte_justificative_2015_PJ.pdf

Ghiduri 2013-2014 publicate de ANAF pentru informarea contribuabililor

Lista ghidurilor publicate de ANAF perioada 2013-2014 pentru informarea contribuabililor. Unele dintre ele vor necesita actualizari incepand cu 01.01.2016 in privinta contributiilor sociale de plata, insa pot oferi informatii utile celor interesati.

 2014 – GHIDUL FISCAL AL CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE CARE REALIZEAZĂ VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR
 Acest ghid publicat de ANAF in anul 2014 se referă la închirierea bunurilor mobile şi imobile, exclusiv arenda şi închirierea în scop turistic.
 https://static.anaf.ro/static/21/Anaf/ghid_chirii_final.pdf
 2014 – GHIDUL FISCAL AL CONTRIBUABILILOR CARE REALIZEAZĂ VENITURI DIN   PROFESII LIBERE DIN ROMÂNIA  
Acest ghid publicat de ANAF in anul 2014 se referă la contribuabilii persoane fizice care realizează venituri din profesii libere si care au obligaţia să se înregistreze la organul fiscal competent, să declare şi plătească impozite, taxe, contribuţii şi alte sume la bugetul general consolidat.
https://static.anaf.ro/static/21/Anaf/ghid_profesii_libere_2014.pdf

Read the rest of this page »

Modificare art. 137(1) Codul Muncii_Legea 97/07.05.15

In MOF nr. 316/08.05.2015 s-a adoptat Legea 97/07.05.2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii:

“Art. 137. – (1) Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica.”

Inainte de modificare, art. 137:

“Art. 137. – (1) Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica.”

 

 

CASS la veniturile din investitii

Contributia de asigurari sociale de sanatate privind persoanele care realizeaza alte venituri, precum si persoanele care nu realizeaza venituri
ART. 296^27 Contribuabilii
(1) Contributia de asigurari sociale de sanatate se datoreaza si de catre persoanele care realizeaza venituri din:
a) *** Abrogat;
b) investitii;
c) premii si câstiguri din jocuri de noroc;
d) operatiunea de fiducie, potrivit titlului III;
e) alte surse, astfel cum sunt prevazute la art. 78.
(2) Persoanele care nu realizeaza într-un an fiscal venituri de natura celor mennionate la cap. I, venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum si venituri de natura celor mentionate la art. 296^21 alin. (1) lit. a) – d), g) si h), art. 52 alin. (1) lit. b) – d) si din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e) au obligatia platii contributiei de asigurari sociale de sanatate asupra veniturilor prevazute la alin. (1).
(3) Persoanele care realizeaza într-un an fiscal venituri de natura celor mennionate la alin. (1) platesc contributia asupra tuturor acestor venituri. Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica decât un salariu de baza minim brut pe tara.

Anunt bonuri fiscale- loteria bonurilor fiscale

Anunt nou de afisat in magazinele cu vanzare catre populatie (persoane fizice) cu eliberare de bon fiscal !!!!!

Loteria bonurilor fiscale constă în extragerea aleatorie de numere, în vederea acordării de premii în bani, persoanelor fizice rezidente şi nerezidente în România, deţinătoare de bonuri fiscale care atestă cumpărarea de bunuri sau servicii pe teritoriul României.

Loteria bonurilor fiscale se organizează lunar şi constă în extragerea aleatorie de numere, astfel:
a) un număr cuprins în intervalul dintre 1 şi 999 inclusiv, reprezentând valoarea totală a bonului fiscal fără subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Numărul reprezentând valoarea totală a bonului fiscal rezultă în urma extragerii succesive a trei serii de cifre, cuprinse între 0 şi 9;
b) un număr reprezentând ziua emiterii bonului fiscal aferentă lunii sau intervalului calendaristic, după caz, pentru care se organizează Loteria bonurilor fiscale.

Read the rest of this page »