Calendarul fiscal trim I 2009

15 ianuarie 2009
– Depunerea Declaratiei privind venitul estimat Formular 220 de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere sau subinchiriere
25 ianuarie 2009
– Calcularea, virarea si declararea impozitului si contributiilor aferente veniturilor din salarii, pentru anul 2008, de catre asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.
– Calcularea, virarea si declararea impozitului si contributiilor aferente veniturilor din salarii, pentru trim.IV 2008 de catre persoane juridice care au statut de microintreprindere, in conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de catre persoanele fizice care desfasoara activitati independente;
– Depunerea Declaratiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal – formular 208 – , aferente sem. II 2008, de catre notarii publici
– Calcularea, retinerea si virarea impozitului aferent trim. IV 2008 de catre platitorii de venituri pentru venitul obtinut de o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, dintr-o asociere fara personalitate juridica cu o microintreprindere
– Calculul, retinerea, virarea si declararea impozitului pe venitul persoanelor fizice, pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, de catre contribuabilii persoane juridice sau fizice care retin la sursa impozitul pe venit – impozitul pe salarii. Se declara si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti.
– Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania – Formular 224 – pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul.
31 ianuarie 2009
– Depunerea Cererii pentru optiunea de a determina venitul net in sistem real, odata cu Declaratia privind venitul estimat – Formular 220 – sau Depunerea Cererii pentru renuntarea la optiunea de determinare a venitului net in sistem real, in situatia in care au fost impusi in sistem real timp de 2 ani consecutivi, de catre:
a) Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi pe baza de norme de venit;
b) Contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
c) Contribuabilii care desfasoara anumite activitati agricole: cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, a arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea;
d) Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor (sub 5 contracte de inchiriere).
25 februarie 2009
– Calculul, retinerea, virarea si declararea impozitului pe venitul persoanelor fizice, pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, de catre contribuabilii persoane juridice sau fizice care retin la sursa impozitul pe venit – impozitul pe salarii (cu exceptia impozitului din salarii datorate de microintreprinderi, asocieri fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice precum si persoane fizice care desfasoara activitati independente, acestea avand obligatii trimestriale). Se declara si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti.
– Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania – Formular 224 – pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul
28 februarie 2009
– Depunerea fiselor fiscale la unitatea fiscala, precum si transmiterea unui exemplar salariatilor – Formular 210 – de catre platitorii de venituri din salarii sau asimilate salariilor.
– Depunerea Declaratiei privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit – Formular 205 de catre platitorii de venituri din:
a) drepturi de proprietate intelectuala;
b) vanzarea bunurilor in regim de consignatie;
c) obtinute in baza unui contract de agent;
d) obtinute in baza unui contract de comision sau mandat comercial;
e) activitati de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
f) activitati independente desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, altele decat cele prevazute la art.78 asin.(1) lit.e) din Codul fiscal;
g) activitati independente realizate intr-o forma de asociere cu o persoana juridica;
h) castiguri din transferul titlurilor de valoare detinute mai mult de 365 de zile;
h) castiguri din transferul titlurilor de valoare detinute mai putin de 365 de zile, inclusiv;
i) venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract;
15 martie 2009
– Depunerea Declaratiei anuale de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica, de catre asociatiile fara personalitate juridica, prin asociatul desemnat. O copie de pe declaratie se transmite fiecarui asociat. Pe baza acestei copii asociatii vor cuprinde in declaratia de venit, venitul net sau pierderea ce le revine din activitatea asociatiei.
– Efectuarea platilor anticipate aferente trim. I 2009 de catre contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole
25 martie 2009
– Calculul, retinerea, virarea si declararea impozitului pe venitul persoanelor fizice, pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, de catre contribuabilii persoane juridice sau fizice care retin la sursa impozitul pe venit – impozitul pe salarii (cu exceptia impozitului din salarii datorate de microintreprinderi, asocieri fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice precum si persoane fizice care desfasoara activitati independente, acestea avand obligatii trimestriale). Se declara si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti.
– Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania – Formular 224 – pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul.


Comments are Closed