Calendarul fiscal trim III 2009

25 iulie 2009
– Calcularea, virarea si declararea impozitului aferent trim. II 2009 de catre platitorii de venituri pentru venitul obtinut de o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, dintr-o asociere fara personalitate juridica cu o microintreprindere.
– Depunerea Declaratiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente sem. I 2009 – Formular 208 – de catre notarii publici.
– Calcularea,virarea si declararea impozitelor si contributiilor aferente veniturilor din salarii, precum si impozitul retinut la sursa potrivit art.52 alin.(1), lit.d) Codul Fiscal, aferent sem. I 2009, de catre asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.
– Calcularea,virarea si declararea impozitelor si contributiilor aferente veniturilor din salarii, precum si impozitul retinut la sursa potrivit art.52 alin.(1), lit.d) Codul Fiscal aferent trim. II 2009, de catre persoane juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, asocieri fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, persoane fizice care desfasoara activitati independente.
– Calculul, retinerea, virarea si declararea impozitului pe venitul persoanelor fizice, pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, de catre contribuabilii persoane juridice sau fizice care retin la sursa impozitul pe venit – impozitul pe salarii. Se declara si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti.
– Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania – Formular 224 – pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul.

1 septembrie 2009
– Efectuarea platii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activitatile agricole (prima rata) de catre contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole.

15 septembrie 2009
– Efectuarea platilor anticipate aferente trim.III 2009 de catre contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia impozitului pe veniturile din arendare si a veniturilor din activitati agricole.

25 septembrie 2009
– Calculul, retinerea, virarea si declararea impozitului pe venitul persoanelor fizice, pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, de catre contribuabilii persoane juridice sau fizice care retin la sursa impozitul pe venit – impozitul pe salarii (cu exceptia impozitului din salarii datorate de microintreprinderi, asocieri fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice precum si persoane fizice care desfasoara activitati independente, acestea avand obligatii trimestriale). Se declara si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti.
– Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania – Formular 224 – pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul.

25 octombrie 2009
– Calcularea, retinerea, virarea si declararea impozitului aferent trim. III 2009 de catre platitorii de venituri pentru venitul obtinut de o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, dintr-o asociere fara personalitate juridica cu o microintreprindere
– Calcularea,virarea si declararea impozitelor si contributiilor aferente veniturilor din salarii, precum si impozitul retinut la sursa potrivit art.52 alin.(1), lit.d) Codul Fiscal aferent trim. III 2009 de catre persoane juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, asocieri fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, persoane fizice care desfasoara activitati independente.
– Calculul, retinerea, virarea si declararea impozitului pe venitul persoanelor fizice, pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, de catre contribuabilii persoane juridice sau fizice care retin la sursa impozitul pe venit – impozitul pe salarii (cu exceptia impozitului din salarii datorate de microintreprinderi, asocieri fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice precum si persoane fizice care desfasoara activitati independente, acestea avand obligatii trimestriale). Se declara si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti.
– Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania – Formular 224 – pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul.


Comments are Closed