Documente inregistrare intreprindere individuala

Potrivit anexei la OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, se precizeaza ca documentele de sustinere a cererii de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii intreprinderii individuale sunt:
1. Carte de identitate sau pasaport al titularului intreprinderii individuale – fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul
2. Document care sa ateste drepturile de folosinta asupra sediului profesional, precum contract de inchiriere, comodat, certificat de mostenitor, contract de vanzare-cumparare, declaratie de luare in spatiu sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta etc. – copie legalizata
3. Declaratie pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii
4. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta pregatirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale
5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca este cazul
(vezi OUG 44/2008)


Comments are Closed