Impozitarea cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice

Codul fiscal valabil incepand cu 01.01.2016
…………..
ART. 457 – Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
…………..
ART. 458 – Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
…………..

ART. 459 – Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

(1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458.

(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457.

(3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:

a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457;

b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458.

Potrivit normelor la Codul Fiscal (proiect):
(1) În înțelesul art. 453, litera e) din Codul fiscal, în categoria clădirilor
nerezidențiale sunt incluse acele clădiri care sunt folosite pentru activități
administrative, de agrement, comerciale, de cult, de cultură, de educație, financiarbancare,
industriale, de sănătate, sociale, sportive, turistice, precum și activități
similare, indiferent de utilizare și/sau denumire, fără ca aceasta să intre în categoria
clădirilor rezidențiale
(2) Structurile de primire turistice sunt considerate clădiri nerezidențiale.
(3) Clădirile sau spațiile din acestea unde se înregistrează sedii secundare și
puncte de lucru se consideră că sunt folosite în scop nerezidențial.
(4) Clădirile în care nu se desfășoară nicio activitate, sunt considerate
nerezidențiale dacă aceasta este destinația care reiese din autorizația de construire.
De exemplu, sunt clădiri nerezidențiale: o clădire de birouri, un magazin, o
fabrică, o clădire unde se desfășoară activitate de asigurare, un spital, o școală, un
hotel.

IMPORTANT

Conform normelor la Codul Fiscal, incepand cu 01.01.2016 cladirile detinute de persoane fizice si autorizate ca pensiuni turistice/agroturistice vor fi considerate cladiri nerezidentiale si impozitate ca atare, chiar daca proprietarul nu isi deduce cheltuielile cu utilitatile. Asta inseamna un impozit de 0,2-1,3% asupra valorii cladirii: a)valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; c)valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.

Avand in vedere ca majoritatea pensiunilor turistice/agroturistice sunt detinute de persoane fizice care sunt autorizate ca PFA , AF sau II si care incepand cu 01.01.2016 au deja obligatia platii contributiei suplimentare la CAS de 10.5% pe langa CASS 5,5% si impozit 16%, acestea vor fi obligate la reevaluarea cladirilor si plata unui impozit majorat pe cladiri (impozit pe cladiri nerezidentiale).


Comments are Closed