OUG 82 2010 pentru modificarea si completarea Codului Fiscal

Art. III. — (1) Orice venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, se impoziteaza cu cota de impozit pe venit. (2) In sistemul public de pensii si in sistemul asigurărilor pentru șomaj, prin venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, se înțelege acele venituri realizate din drepturi de autor și drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și/sau venituri rezultate din activitati profesionale desfasurate în baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil. Asupra acestor venituri se datorează contribuțiile individuale de asigurari sociale și asigurari pentru somaj.

…………..

Descarca OUG 82/2010 .


Comments are Closed