October, 2009

now browsing by month

 

Codul fiscal

Codul Fiscal / Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulteriore, actualizat la 25.05.2009:
– Codul Fiscal, actualizat la 25.05.2009 – partea I
– Codul Fiscal, actualizat la 25.05.2009 – partea II

Model decizie inseriere si numerotare facturi si chitante

Facturile fiscale tiparite, inseriate si numerotate sub supravegherea Imprimeriei Nationale nu mai exista, de la 1 ianuarie 2007, iar obligatia de a semna si a stampila facturile a disparut, urmand sa fie folosite facturi cu un continut minimal de informatii conform Codului Fiscal.

Read the rest of this page »

Contractul de comodat

Contractul de comodat este definit potrivit Codului Civil:
” un contract prin care una dintre parti, numita comodant, transmite in folosinta temporara si gratuita unei alte parti, denumite comodatar, un bun determinat cu obligatia ca aceasta din urma sa-l inapoieze, in individualitatea sa, comodantului “
Conditii de validitate a contractului de comodat:

Read the rest of this page »

Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata

Extras din Legea Contabilitatii nr.82/1991 (republicata):
Art. 1.
(1) Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi, si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii.

Read the rest of this page »

Ghid practic privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni economice

Extras din ghidul emis de Ministerul Finatelor Publice.

In cazul achizitionarii carburantilor auto pe baza de bon fiscal,
bonurile sunt documente justificative care stau la baza înregistrarii
cheltuielilor în contabilitate daca sunt stampilate si au înscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare a autovehiculului.

Read the rest of this page »