Sunday, November 22nd, 2009

now browsing by day

 

OMF 2861 pe 2009

ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009
pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 20 octombrie 2009
Data intrarii in vigoare : 04/11/2009

Read the rest of this page »