Wednesday, September 22nd, 2010

now browsing by day

 

Contributii PFA

Avand in vedere modificarile aduse de OUG 82/2010, prin care activitatile independente autorizate (PFA-urile) au iesit de sub incidenta ordonantei 58/2010, obligatiile de plata ale PFA-urilor au revenit la cele anterioare, reglementate prin Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale si Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

(1) contributia pentru asigurari sociale de sanatate – CASS 5.5% (sanatate)art.257 din Legea 95/2006
Persoanele care exercită profesii libere sau sunt autorizate potrivit legii sa desfasoare activitati independente au obligatia de a vira trimestrial contribuţia sub forma unei cote de 5,5% aplicate asupra:
– venitului net din activitati independente determinat ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile aferente realizarii venitului, deductibile, cu exceptia prevederilor art. 49 si 50 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele ale caror venituri sunt determinate pe baza venitului net anual determinat pe baza contabilitatii în partida simpla;
– normelor de venit, stabilite de Ministerul Finanţelor Publice prin nomenclatorul activitatilor pentru care venitul se stabileste pe baza de norme de venit, in cazul persoanelor ale caror venituri sunt determinate pe baza de norme de venit
Link CASM – http://www.casmb.ro/pfa_obligatii.php

(2) contributia pentru asigurari sociale – CAS (pensie)
Persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente (PFA) si care nu au calitatea de angajat/ asigurat, sunt obligate sa incheie contract cu Casa de Pensii si sunt obligate la plata contributiei pentru asigurari sociale. In acest caz, ei datoreaza integral cota de contributie de asigurari sociale corespunzatoare conditiilor de munca in care isi desfasoara activitatea. (conditii normale: 10.5% angajat + 20.8% angajator=31.3%) – art.5 si art 21 din Legea 19/2000
Link CAS – http://www.cnpas.org/obligatii_de_plata_PFA

(1) contributie somaj 1% (0.5% angajat + 0.5% angajator)
Nu este obligatorie, se poate plati optional pe baza de contract si in acest caz, contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj este de 1%