Monday, May 11th, 2015

now browsing by day

 

Modificare art. 137(1) Codul Muncii_Legea 97/07.05.15

In MOF nr. 316/08.05.2015 s-a adoptat Legea 97/07.05.2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii:

“Art. 137. – (1) Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica.”

Inainte de modificare, art. 137:

“Art. 137. – (1) Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica.”