Calendarul fiscal trim II 2009

25 aprilie 2009
– Calcularea, retinerea, virarea si declararea impozitului aferent trim. I 2009 de catre platitorii de venituri pentru venitul obtinut de o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, dintr-o asociere fara personalitate juridica cu o microintreprindere.
– Calcularea,virarea si declararea impozitelor si contributiilor aferente veniturilor din salarii, precum si impozitul retinut la sursa potrivit art.52 alin.(1), lit.d) Codul Fiscal aferent trim. I 2009 de catre persoane juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, asocieri fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, persoane fizice care desfasoara activitati independente.
– Calculul, retinerea, virarea si declararea impozitului pe venitul persoanelor fizice, pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, contribuabilii persoane juridice sau fizice care retin la sursa impozitul pe venit – impozitul pe salarii. Se declara si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti.
– Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania – Formular 224 – pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul.
15 mai 2009
– Depunerea declaratiilor privind veniturile realizate pentru fiecare categorie si sursa de venit – Formulare 200/201 – de catre contribuabilii care au realizat, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole determinate in sistem real. Declaratia se completeaza si pentru castigul net anual/pierderea neta anuala, generata de:
a) tranzactii cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise;
b) operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.
– Depunerea Declaratiei privind activitatile agricole impuse pe baza de norme de venit – Formular 221 – de catre contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole.
– Depunerea Declaratiei privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice – Formular 223 – de catre asociatul desemnat sa raspunda de indeplinirea obligatiilor asocierii fata de autoritatile publice, in cazul asocierilor care in anul anterior au realizat pierderi si cele care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cele care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior. Declaratia se depune odata cu declaratia anuala de venit.
25 mai 2009
– Calculul, retinerea, virarea si declararea impozitului pe venitul persoanelor fizice, pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, de catre contribuabilii persoane juridice sau fizice care retin la sursa impozitul pe venit – impozitul pe salarii (cu exceptia impozitului din salarii datorate de microintreprinderi, asocieri fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice precum si persoane fizice care desfasoara activitati independente, acestea avand obligatii trimestriale). Se declara si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti.
– Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania – Formular 224 – pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul
15 iunie 2009
– Efectuarea platilor anticipate aferente trim. II 2009 de catre contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia impozitului pe veniturile din arendare, precum si venituri din activitati agricole.
25 iunie 2009
– Calculul, retinerea, virarea si declararea impozitului pe venitul persoanelor fizice, pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, de catre contribuabilii persoane juridice sau fizice care retin la sursa impozitul pe venit – impozitul pe salarii (cu exceptia impozitului din salarii datorate de microintreprinderi, asocieri fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice precum si persoane fizice care desfasoara activitati independente, acestea avand obligatii trimestriale). Se declara si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti.
– Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania Formular 224 pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul.


Comments are Closed