Contractul de comodat

Contractul de comodat este definit potrivit Codului Civil:
” un contract prin care una dintre parti, numita comodant, transmite in folosinta temporara si gratuita unei alte parti, denumite comodatar, un bun determinat cu obligatia ca aceasta din urma sa-l inapoieze, in individualitatea sa, comodantului “
Conditii de validitate a contractului de comodat:

  • La incheierea contractului, ambele parti trebuie sa aiba capacitatea de a face acte de administrare.
  • Nu este necesar ca comodantul sa aiba calitatea de proprietar fiindca contractul nu este translativ de proprietate (calitatea de comodant o poate avea si uzufructuarul si locatarul).
  • Comodatarul nu poate imprumuta unui tert bunul care face obiectul contractului de comodat, deoarece el detine lucrul exclusiv pentru folosinta proprie.
  • Scopul imprumutului sa aiba o cauza licita.
  • Consimtamantul partilor sa nu fie viciat.
  • Contractul poate avea ca obiect numai bunuri nefungibile, individual determinate, deoarece ele trebuie sa fie restituite in natura, in individualitatea lor.
  • Prin efectul contractului, comodatarul dobandeste numai dreptul de folosinta, comodantul pastrandu-si calitatea de proprietar

Este un contract esentialmente gratuit (comodatarul nu este obligat sa plateasca contravaloarea uzurii bunului ca urmare a folosirii pentru destinatia stabilita, afara numai daca nu s-a convenit altfel prin contract – clauza care concretizeaza obligatia de restituire a bunului in starea in care a fost predat).
COMODANT – partea care transmite in folosinta temporara si gratuita celeilalte parti un bun determinat.
COMODATAR – partea care primeste in folosinta temporara si gratuita de la cealalta parte un bun determinat, cu obligatia de a-l restitui.
Descarca: model contract de comodat.

Comments are Closed