May, 2015

now browsing by month

 

Modificare art. 137(1) Codul Muncii_Legea 97/07.05.15

In MOF nr. 316/08.05.2015 s-a adoptat Legea 97/07.05.2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii:

“Art. 137. – (1) Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica.”

Inainte de modificare, art. 137:

“Art. 137. – (1) Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica.”

 

 

CASS la veniturile din investitii

Contributia de asigurari sociale de sanatate privind persoanele care realizeaza alte venituri, precum si persoanele care nu realizeaza venituri
ART. 296^27 Contribuabilii
(1) Contributia de asigurari sociale de sanatate se datoreaza si de catre persoanele care realizeaza venituri din:
a) *** Abrogat;
b) investitii;
c) premii si câstiguri din jocuri de noroc;
d) operatiunea de fiducie, potrivit titlului III;
e) alte surse, astfel cum sunt prevazute la art. 78.
(2) Persoanele care nu realizeaza într-un an fiscal venituri de natura celor mennionate la cap. I, venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum si venituri de natura celor mentionate la art. 296^21 alin. (1) lit. a) – d), g) si h), art. 52 alin. (1) lit. b) – d) si din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e) au obligatia platii contributiei de asigurari sociale de sanatate asupra veniturilor prevazute la alin. (1).
(3) Persoanele care realizeaza într-un an fiscal venituri de natura celor mennionate la alin. (1) platesc contributia asupra tuturor acestor venituri. Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica decât un salariu de baza minim brut pe tara.