OMF 2861 pe 2009

ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009
pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 20 octombrie 2009
Data intrarii in vigoare : 04/11/2009

La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.174 din 13 decembrie 2004, cu modificarile ulterioare.
Descarca OMF 2861 2009 din 9 octombrie 2009

Apelati la servicii de contabilitate si salarizare.


Comments are Closed