Ghid practic privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni economice

Extras din ghidul emis de Ministerul Finatelor Publice.

In cazul achizitionarii carburantilor auto pe baza de bon fiscal,
bonurile sunt documente justificative care stau la baza înregistrarii
cheltuielilor în contabilitate daca sunt stampilate si au înscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare a autovehiculului.

(1) Bonurile fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale în baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt documente care atesta efectuarea platii si se anexeaza la Registrul de casa.

(2) Inregistrarea in contabilitate a bunurilor achizitionate sau a
serviciilor prestate, achitate cu numerar sau card bancar, pe baza de bon fiscal, se poate efectua în urmatoarele conditii:

(i) entitatea solicita furnizorului factura aferenta bunurilor livrate sau
serviciilor prestate, avand ca anexa bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal;
sau

ii) entitatea justifica cheltuielile efectuate fie prin documente care atesta intrarea în gestiune a bunurilor achizitionate, fie cu alte documente cum sunt: ordin de deplasare, decont de cheltuieli, la care se anexeaza bonul fiscal, documentele respective fiind aprobate de persoana care autorizeaza efectuarea acestor cheltuieli. In cazul utilizarii decontului de cheltuieli, documentul utilizat este „Decont de cheltuieli – cod 14-5-5” aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, care va fi adaptat in mod corespunzator pentru decontari interne.

3. Deducerea taxei pe valoarea adaugata se exercita pe baza
documentelor stabilite prin Titlul VI al Codului fiscal.


Comments are Closed