Monday, October 26th, 2009

now browsing by day

 

Model decizie inseriere si numerotare facturi si chitante

Facturile fiscale tiparite, inseriate si numerotate sub supravegherea Imprimeriei Nationale nu mai exista, de la 1 ianuarie 2007, iar obligatia de a semna si a stampila facturile a disparut, urmand sa fie folosite facturi cu un continut minimal de informatii conform Codului Fiscal.

Read the rest of this page »

Contractul de comodat

Contractul de comodat este definit potrivit Codului Civil:
” un contract prin care una dintre parti, numita comodant, transmite in folosinta temporara si gratuita unei alte parti, denumite comodatar, un bun determinat cu obligatia ca aceasta din urma sa-l inapoieze, in individualitatea sa, comodantului “
Conditii de validitate a contractului de comodat:

Read the rest of this page »

Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata

Extras din Legea Contabilitatii nr.82/1991 (republicata):
Art. 1.
(1) Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi, si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii.

Read the rest of this page »