Scutirea de impozit pe profit a profitului reinvestit in 2010

Legea 329/2009 prevede scutirea de impozitare a profitul reinvestit in productia si/sau achizitia de echipamente tehnologice noi (masini, utilaje si instalatii de lucru care nu au fost utilizate anterior), astfel cum sunt prevazute in subgrupa 2.1 “Echipamente tehnologice” din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, folosite in scopul obtinerii de venituri impozabile.

Scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva.

Facilitatea se aplica de la 1 octombrie 2009 pâna la 31 decembrie 2010 inclusiv. Pentru aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil inregistrat incepând cu data de 1 octombrie 2009 si investit in activele
mentionate mai sus produse si/sau achizitionate dupa aceeasi data.

Metodologia de calcul a impozitului urmeaza a fi stabilita prin norme.

Contribuabilii care beneficiaza de scutirea de impozit a profitului reinvestit au obligatia de a pastra in patrimoniu activele respective cel putin o perioada egala cu jumatate din durata lor normala de functionare, stabilita potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. In cazul nerespectarii acestei conditii, pentru sumele respective se recalculeaza impozitul pe profit si se datoreaza majorari de intârziere de la data aplicarii facilitatii, potrivit legii.

In cazul in care, ca urmare a aplicarii scutirii, impozitul pe profit este sub nivelul impozitului minim, contribuabilii sunt obligati la plata impozitului minim. De asemenea, valoarea la care se calculeaza amortizarea mijlocului fix este valoarea de productie si/sau de achizitie fiscala diminuata cu valoarea scutirii de impozit.


Comments are Closed